Firma działa na rynku od 1999 roku. Podstawową sferą działalności firmy jest skup i sprzedaż złomów metali kolorowych oraz złomu stali i żeliwa.

W trakcie prowadzenia działalności zdobyliśmy olbrzymie doświadczenie.

Zajmując się odpadami, firma Złomet w wydatny sposób przyczyniła się do likwidowania dzikich wysypisk śmieci i do podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, skupując gamę złomów i odpadów metali kolorowych, a także organizując zbiórki aluminium w szkołach.

Naszym celem jest konsekwentne zwiększanie udziału w rynku skupu i sprzedaży metali kolorowych w Polsce. Będziemy realizować go poprzez otwieranie nowych oddziałów i skupów złomu w regionach gdzie jeszcze nie istniejemy oraz przez wzmacnianie marki naszej firmy na rynku.

Misją firmy jest stały rozwój, rozszerzanie oferty skupu i sprzedaży o nowe odpady.

Posiadamy niezbędne zezwolenia do magazynowania, zbierania oraz transportowania odpadów. Prowadzimy pełna ewidencję zakupionych oraz sprzedanych odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.